Kaj je reinkarnacija in kakšen je njen smisel?

Ljudje se pogosto sprašujejo, kaj je reinkarnacija, kakšen je njej smisel in kakšni so dokazi za njen obstoj. Veliko ljudi živi v nevednosti, saj verjamejo, da je življenje za njih nepravično in nepošteno, zato jim ni mar za prihodnje generacije in kakšno okolje bodo zapustili za seboj. Mnogi ljudje doživljajo svoje življenje kot edino in zato ne namenijo skrbi za naravo, temveč se vse preveč prepuščajo materialnim dobrinam in užitkom, ki lahko nekomu povzročijo revščino in slabo kakovost življenja. Spoznajte reinkarnacijo drugače kot jo navajajo mnogi viri in se prepričajte o njenih materialnih dokazih.

reinkarnacija

Kaj je reinkarnacija?

Reinkarnacija je ponovno utelešenje duha umrlega v drugem telesu. Beseda reinkarnacija je sestavljena iz dveh besed latinskega izvora, re, kar pomeni ponovno in carnis, kar pomeni meso oziroma telo. Reinkarnacija je torej pojem, ki opredeljuje ponovno življenja človeka, ki je umrl in se je ponovno rodil v drugem telesu. Če opustimo religiozna opredeljevanja in verovanja, lahko reinkarnacijo najbolje predstavimo s pomočjo fizičnih dokazov o katerih bomo govorili kasneje. Pomembno je, da reinkarnacija deluje s pomočjo karme kot glavnega programa, ki velja za naslednja življenja. Naj se sliši še tako računalniško, v realnosti seveda ni tako, saj je v smislu karme upoštevan celoten kompleks vseh posameznikovih dejanj in osebnih značilnosti. Reinkarnacijo 100% podpirajo oziroma v njo verjamejo v Budizmu, kjer imajo zelo dobro opredeljen koncept delovanja in so ga najbolj izkušeni bili zmožni tudi dokazati s pomočjo fizičnih dokazov pri ponovnih rojstvih. Poleg budizma je še mnogo drugih religij, ki verujejo v reinkarnacijo kot je denimo hinduizem, ki ga imajo Indijci.


Kako deluje reinkarnacija?

Reinkarnacija deluje po sistemu karme, kar pomeni, da ni pogojeno, kdaj se bo nekdo lahko ponovno rodil in kje se bo rodil ter kakšno telo bo imel. Zato ima reinkarnacija odličen koncept, ki je pošten z vidika vsega človeštva. Ker vsi dobro vemo, da se nekateri ljudje rodijo v materialnem bogastvu in drugi v revščini, se mnogi zato sprašujejo, če je ta svet resnično pošten do vseh. Odgovor na to vprašanje najdemo v karmi posameznika in njegovi reinkarnaciji kot posledici za dejanja prejšnjega življenja ali prejšnjih življenj. Med vsemi ljudmi na tem svetu vemo, da nekateri živijo v izobilju, na drugi strani pa so tisti, ki nimajo ničesar, mnogi med njimi umirajo od lakote in so povsem brez osnovnih človekovih pravic. Nekateri ljudje se rodijo slabega zdravja, pohabljeni ali mentalno prizadeti in so nemočni živeti brez sočlovekove pomoči. Po drugi strani se rojevajo ljudje, ki
imajo odlično zdravje in uživajo z vsemi materialnimi dobrinami, ki so jim jih zagotovili njihovi starši. Poleg tega se nekateri rodijo v družini, ki jim nudi odlične pogoje za življenje in razvoj bogastva, drugi pa v takšnih družinah za katere jim je povsem mar, kako je z njihovim zdravjem, zadovoljstvom in kvaliteto življenja.

Reinkarnacija torej deluje po sistemu karme, torej človekovih preteklih dejanj. Zato je dobro omeniti, da je Budizem edina vera, ki dejansko niti ni vera v smislu religije tako kot druge vere po svetu, temveč vera v smislu miselnosti. Einstein je dejal, da v svetu obstaja samo ena vera, ki bi lahko združila vse ljudi. Če bi se moral odločiti, bi bil to budizem, je dejal. Čeprav sem sam krščanske vere, se povsem strinjam z miselnostjo budizma, saj imajo jasno in pravilno obrazložen sistem delovanja vsega sveta in človeštva. Zato si lahko v tibetanski knjigi mrtvih ali tudi znani pod naslovom: Tibetanska knjiga življenja in umiranja, preberete natančen postopek prenosa duha ob smrti do ponovnega rojstva. V tej knjigi so tehnično obrazložena dejstva, ki nastopijo pri vsakem človeku ne glede na to katere vere je, oziroma ali je ateist.

Reinkarnacija je dejansko sestavljena po univerzalnem sistemu dejanj oziroma karme, ki je za vse ljudi enak. Ob smrti namreč vsevedna zavest vpliva na sistem, kje se bomo ponovno rodili, kakšno telo bomo imeli in kdaj bo nastopilo ponovno rojstvo. Vsekakor pa ob smrti sodimo sami sebi, vendar ne na takšen način, da bi sebi dali bonitete, saj gre za neodvisno sodbo, ki deluje po takšnem sistemu, kakršni smo sami v življenju, kjer se seveda upošteva celoten kompleks vseh preteklih dejanj, besed in misli.

Reinkarnacija deluje po sistemu
karme, ki predstavlja glavni dejavnik.

Ali je reinkarnacija povezana z religijo?

Budizem in hinduizem sprejemata reinkarnacijo že tisočletja, to je pri njih nekaj povsem običajnega in sestavni del njihovega vsakdanjega življenja. V zgodnjem krščanstvu so bili prav tako zapisi o reinkarnaciji, ker je predstavljala bistveno sestavino verske doktrine, vendar pa je Cerkev kasneje to zanikala. Kakorkoli dojemajo ponovno utelešenje različni ljudje po svetu, je v resnici neodvisna od verske opredelitve. Zato v Budizmu ne častijo Budo kot vrhovnega vodjo kot Boga temveč kot razsvetljenega človeka, polnega ljubečnosti, sočutja in modrosti. Zato vedo, da je na samem vrhu, če ga tako imenujemo, vsevedna zavest. Na podlagi te deluje celoten sistem reinkarnacij po vsem svetu, zato smo v tem smislu vsi ljudje enakovredni. Ponovno utelešenje je predvsem na Zahodu mnogokrat vprašanje, v katerega mnogi dvomijo. Materialni dokazi, ki jih je preučeval dr. Ian Stevenson so v svetu pokazali dejstva o obstoju reinkarnacije, raziskave pa so opravljali tudi drugod po svetu, kjer so zajeli različne vzorce in preučevali dokaze pri otrocih.

Kakšne so ugotovitve raziskovalcev glede obstoja reinkarnacije?

Po vsem svetu lahko najdemo otroke, ki so poročali, da imajo spomine na prejšnje življenje. V združenih državah Amerike so poleg dr. Stevensona preučevali več kot 2500 primerov, njihove specifikacije pa so bile objavljene in shranjene v arhivu oddelka za perceptualne študije Univerze v Virginiji. Spomini otrok so se ujemali z fizičnimi dokazi. Raziskovalci so se odločili, da so preučevani primeri predložili dokaze, ki kažejo resničnost obstoja reinkarnacije. (1)

Kakšni so materialni dokazi o obstoju reinkarnacije?

Odgovor na to nam nudi reinkarnacija in karma posameznika. Zato je v svojih prispevkih pokojni psihiater dr. Ian Stevenson raziskoval pretekla življenja več kot 5000 otrok po vsem svetu. Zbral je konkretne materialne dokaze za nedvomen obstoj reinkarnacije. Lastna intuicija nekoga ima seveda svoj sedež v duhu posameznika, zato nekateri otroci že v otroštvu kažejo povsem različne interese, nagnjenja in imajo drugačne želje od svojih staršev. Odgovor lahko poiščemo iz prejšnjega življenja, kjer se je duh nekega človeka izoblikoval na določeni ravni, kjer je nekdo absorbiral vse svoje značilnosti in jih utrdil ter tako prenesel v novo življenje. Dr. Stevenson je v svojem življenju naredil veliko, saj je s s pomočjo vseh znanstvenih dokazov ljudem ponudil resnico o obstoju reinkarnacije. (2)

Ponavadi ljudje mislijo, da je vprašanje o dokazih reinkarnacije preprosto vprašanje domneve, ki jo ni mogoče dokazati. Izkazalo se je, da to ni tako. Dr. Ian Stevenson je preučeval dokaze o reinkarnaciji kot ključni poudarek njegovega življenjskega dela. Stevenson se je v prvi vrsti osredotočil na spomine, ki so se pojavile od otrok o preteklih življenjih, ki so jih na videz spominjali, in nato pogledali na dokaze, ki so podprli njihovo spominjanje. In njegova raziskava je bila zelo stroga. Rezultati so bili nesporni. Ne morete pregledati znanstvenih ugotovitev dr. Stevensona in še naprej sklepati, da reinkarnacija ne obstaja.

Pri ugotovitvah gre ponavadi za otroke, ki so se spominjali svojih staršev, okolja in mnogo drugih stvari v prejšnjih življenjih, ki jih je Stevenson uspešno potrdil, ko je preveril omenjene stvari. Preučeval je tudi deformacije otrok ob rojstvu, ki so bile povezane s prejšnjim življenjem, saj so se ujemale pri telesnih znakih. Vsekakor pa je ugotovil tudi odstopanja določenih otrok, ki so v neki družini uveljavljali enake želje in načine vedenja kot so ga v prejšnjem življenju. Ponekod so s tem razložili, zakaj se nekateri otroci tako razlikujejo od svojih staršev, njihovih navad in načina življenja.

Ali je reinkarnirana oseba ista oseba kot tista v prejšnjem življenju?

Odgovor na to vprašanje je lahko da in ne. To pomeni, da je tisti duh posameznika lahko enak tudi v naslednjem življenju, lahko da ima podobno telo kot ga je imel v prejšnjem življenju, vendar pa se zrasel v smislu duhovnega razvoja. Oseba je pri ponovnem rojstvu lahko razvila modrost in sočutje, ki ga prej ni imela, zato ne moremo govoriti o povsem enaki osebi, saj se že v tem življenju razvijamo od otroštva dalje, si pridobivamo izkušnje in se učimo po svojih najboljših močeh.

Kakšen je smisel reinkarnacije?

Smisel ponovnega rojstva je pošten zakon narave. To pomeni, da ljudje, ki so vse veliko pretrpeli, lahko dobijo v naslednjem življenju dobijo dobre življenjske pogoje, starše in materialno bogastvo. Ravno nasprotno pa lahko pričakujejo tisti posamezniki, ki so bili v svojem življenju egoisti, ki so izkoriščevali druge in živeli na tuj račun. Predvsem je sistem reimkarnacije mnogo bolj kompleksen kot bi si nekdo mislil, saj vključuje celoten spekter dejanj posameznika, okolice in celotnega človeštva.

Dalajlama, ki velja za vodjo Budizma, je dejal, da ste lahko tudi v smislu karme in zagotovitve dobrega naslednjega življenja v nekem smislu egoisti. Lahko bi rekli, da lahko tudi pri karmi razmišljate kot ekonomist, saj boste z dobrimi dejanji za druge ljudi, prinesli korist tudi sami sebi. Najbolje se je izrazil 14. Daljlama, Tenzin Gyatso, takrat kot je dejal: Pomembno je, da ste dober človek, kjerkoli že ste. Njegove obrazložitve karme in reinkarnacije so zapisane tudi v knjigi Pot do sreče, ki je odlična zbirka znanja Budistov in njegove modrosti.

Smisel karme je dober predvsem z vidika tistih ljudi, ki v življenju niso imeli možnosti ali pogojev, da bi uživali tisto, kar so si želeli. Možno, je da se je ravno zato Buda v preteklosti, ki je bil rojen kot princ v bogati družini, rodil ravno v teh pogojih zaradi preteklih življenj. Vendar pa je kljub temu pri približno 30 letih zapustil bogastvo in prestopil k menihom in tako postal njihov duhovni vodja, ki je s svojo modrostjo vplival na vse prihodnje generacije. Zanimivo je, da je Buda Gautama že v tistem času, pred približno 2500 leti, meditiral o različnih stvareh in že takrat vedel za takšne zamisli, ki so nekaterim ljudem komaj dojemljive šele v današnjem času. Lahko omenimo, da je že takrat poznal sistem binarnosti, kar se je razvilo šele v zadnjih sto letih z razvojem računalništva.

Reinkarnacija ima globji smisel, saj tisti posamezniki ali skupine ljudi po svetu, ki množično uničujejo planet zaradi pohlepa in egocentričnega karakterja, dobijo svojo naravno kazen, če bi jo lahko tako opredelili. Mnogim ljudem je vseeno, kaj bo po njihovi smrti, zato počnejo stvari v svojo dobrobit, da maksimirajo bogastvo in zadovoljstvo sami sebi, vendar pa ne vedo, da jih po smrti čaka lastna sodba, ki jih bo pripeljala v takšno ponovno rojstvo, kakršnega so si pripravili s svojimi dejanji. Pregovor, kakor si boš postal, tako boš spal, dobi svoj pomen pri reinkarnaciji, če že prej v tem življenju ni bil pri nekomu realiziran.

Rakavi bolniki imajo največ koristi od reinkarnacije, saj se šele takrat, ko spoznajo njeno delovanje in resnico, končno lahko duhovno sprostijo in notranje umirijo, vedoč, da jih čaka novo življenje. Zato so nekateri ljudje v svojem življenju intuitivno sposobni zaznati nevarnosti bodisi zaradi okužbe z rakom ali se znajo modro odločati pred nepravilnimi odločitvami, ki so jih sprejeli v prejšnjem življenju. Notranji duh človeka ima zapisane vse pretekle izkušnje, zato je reinkarnacija dobrodošla za mnogo ljudi, saj na tak način lahko ljudje uresničijo vse svoje želje. Dr. Ian Stevenson je pri raziskovanju materialnih dokazov o obstoju reinkarnacije ugotovil, da je mnogo otrok imelo celo takšne sposobnosti, da so se spomnili prejšnjega življenja in svojih staršev. Spet drugi pa so imeli intuitivne odzive na tiste stvari v svojem okolju, ki so jim v preteklih življenju povzročile veliko trpljenja. Po domače povedano, primeri, kjer so ugotavljali povezavo med prejšnjim in sedanjim življenjem, so pokazali, da so se otroci znali pravilno odločati in sprejemati odločitve glede na izkušnje, ki so jih pridobili v prejšnjem življenju. Reinkarnacija je odgovor za vse ljudi, ki menijo, da je življenje za njih nepošteno, saj ravno to življenje, ki ga živijo predstavlja možnost, da s trpljenjem dosegajo izboljšanje karme, kar vpliva na ugodne pogoje za prihodnje življenje.

Kaj pravi o reinkarnaciji Robina Courtin?

Robina je izkušena ženska, ki je prestopila v budizem in vodi veliko seminarjev po svetu, zato sem se odločil, da jo osebno povprašam o mnenju glede reinkarnacije. Podal sem vprašanje ali je možno znanje, ki smo si ga pridobili v tem življenju prenesti v drugo življenje sami ali je za to vedno potreben prenos na druge ljudi?

Vprašanje: Is there anything a person can do in order to recover experience and knowledge from this life in the next life? Is a transfer of knowledge to other people the only way? Some people, especially children from dr. Ian Stevenson’s research, remember their past life.

Odgovor: It’s good to hear from you.
For sure, according to the Buddhist view of our mind, our consciousness, everything we have ever experienced over countless lives is all stored in our mind, accessible to our memory as we progress spiritually. It’s what’s meant by “clairvoyance”.

However, to sort ourselves out, to understand our suffering, and to learn from it and become stronger and wiser, we don’t necessarily need to remember the past. By understanding our mind right now, by delving deeply into it, and with courage confronting what’s there, and learning from it, we can heal ourselves.

So, be brave, go one step at a time, never giving up on your marvellous potential, your innate wisdom and goodness.

Reinkarnacija ima brez dvoma svoj pomen, zato v Budizmu pravijo, da je vse povezano v smislu praznine neodvisnega obstoja, o čemer je govoril tudi Einstein. Nikjer na tem svetu ne obstaja stvari, ki bi bila neodvisna od drugih stvari. Vse je povezano, tako v materialnem kot duhovnem smislu. Dobro vemo, da je energija večna, kar pomeni, da jo ne moremo uničiti, le spreminja lahko svojo obliko. Podobno velja za naše življenje, saj sta rojstvo in smrt sestavni del vsakega življenja, zato imamo nenehni krog v katerem živimo.

10.12.2017 | Modrost

Pošlji komentar