Praznina neodvisnega obstoja je vse, kar obstaja.

V preteklosti je Einstein izjavil, da je vse kar obstaja praznina, vendar pa so se ljudje spraševali, kaj njegove besede dejansko pomenijo. V današnjem času praznino odlično razumejo budisti, saj natančno vedo, kaj ta pojem pomeni. Če razumete pojem praznine, ki zahteva veliko razmišljanja, potem kmalu odkrijete pravo naravo ljudi in okolja v katerem živite. Spoznajte, kaj pomeni praznina neodvisnega obstoja, ki predstavlja temelj modrosti in razumevanja našega življenja.

praznina neodvisnega obstoja

Praznina neodvisnega obstoja kot temu pojmu strokovno pravijo budisti z njihovim vrhovnim vodjem Dalajlamo, je pojem, ki je znan tudi kvantnim fizikom. Einstein je bil znan kot genij, ki je po svetu širil svojo modrost in znanje, zato je zanimivo, da je že v tistem času vedel, da je vse praznina. Vendar pa ne smemo zamenjevati pojma praznine za ničnost, ker to ne pomeni, da če je nekaj prazno, da zato ne obstaja. Gre za pojem, ki je v mojem primeru zahteval približno teden dni razmišljanja, meditacije in poglabljanja, preden sem ga dokončno in pravilno razumel.


Ko sem nekajkrat prebral knjigo “Pot do sreče” avtorja Dalajlame, sem ugotovil, da ni povsem jasno obrazložil praznine neodvisnega obstoja za tiste, ki so se s tem pojmom prvič srečali. Ko sem po spletu iskal nove obrazložitve, mi je “Tibetanska knjiga življenja in umiranja”, ki jo je napisal Sogyal Rinpoche pomagala pri razumevanju praznine neodvisnega obstoja. Vendar pa kljub temu ni bilo dovolj, da človek razume, kaj to pomeni, dokler ne dobi natančno obrazložitev, ki pa sem jo dobil preko spleta od dela budistke Robine Courtin, ki je odlično s primeri obrazložila razumevanje praznine. Zato imate na voljo razlago, ki obsega 27 strani v obliki PDF formata na njeni spletni strani: Razumevanje praznine. Seveda pa boste s tem člankom pridobili tudi ustrezno znanje, tako da vam ne bo potrebno dodatno iskati drugih virov, vendar pa je zaželeno, ker boste z njimi le okrepili svoje znanje in razumevanje modrosti.

Kaj je praznina neodvisnega obstoja?

Praznina kot sem povedal, ni ničnost, zato je dobro, da ne uporabljamo pojma praznina, temveč praznina neodvisnega obstoja, ker mnogi lahko zamenjujejo praznino za nekaj, kar ne obstaja. Navedel bom povsem jasne primere, ki vam bodo povsem odprli novo obzorje v vašem življenju. Zavedati pa se morate, da je to nov način pogleda na svet, zato ponavadi meditacija pripomore k jasni predstavi in utrjevanju znanja s tega področja.

Veliko avtorjev vključno z Dalajlamo radi uporabljajo izraz praznina, prav tako kot je o tem govoril Einstein. Njegova izjava je bila “Vse je narejeno iz praznine in vsaka oblika je samo zgoščena praznina”. To pa je veliko drugače kot samo to, kar nekateri govorijo o praznini. Einstein je že takrat vedel, da smo ljudje samo zgoščena praznina. Vendar pa je pravo razumevanje možno šele takrat, ko govorimo o praznini neodvisnega obstoja in ne samo o praznini. Da bi prišli do modrosti, ki izvira iz spoznanja o pravi naravi sveta, morate najprej spoznati pomen praznine.

Dalajlama pravi, da ko poglobite in okrepite vpogled v končno naravo realnosti, razvijete dojemanje realnosti iz katere boste zaznali pojave in dogodke, ki izhajajo iz njih in na ta način dojemanje realnosti prežemali z vsemi vašimi interakcijami z resničnostjo. Tudi sama praznina, ki je videti kot končna narava realnosti, ni absolutna, niti ne obstaja neodvisno. Ne moremo si zamisliti praznine kot neodvisno od pojavov, ker ko smo preučili naravo realnosti, ugotovimo, da je prazna inherentnega obstoja. Če želimo, da to praznino, ki je sama po sebi cilj, poiščete v svojem bistvu, boste spet ugotovili, da je prazna neodvisnega obstoja.

Navedimo povsem jasen primer. Če si predstavljate premikanje avtomobilov po cesti, kar predstavlja tudi naslovna slika tega članka, opazite, da v času nastajajo sledi, ki se opazijo kot črte različnih barv. Če pa si zdaj predstavljate prazen prostor in v njem kroženje določenih barv, kmalu ugotovite, da se tam, kjer se neka barva konča, začne druga. Vmes ni ničnosti, če pa je že kaj vmes, je tam zrak, ki je sestavljen iz določenih elementov.

Navedimo nov primer za lažje razumevanje praznine neodvisnega obstoja. Ker imajo nekateri avtorji zelo radi skodelico kot primer za razlago, lahko tudi mi navedemo enak primer, vendar ga bomo obrazložili povsem jasno in natančno. Če imate doma skodelico bele barve, nam to predstavlja izdelek iz porcelana, ki ima pojmovno sled, če lahko temu tako rečemo. Dejansko nima le ene sledi, ki jo povezuje, temveč mnogo drugih sledi. Ta sledi se opazijo v času, ker takrat, ko v roki držite skodelico, tega ne opazite, ker o tem ne razmišljate. Da je skodelica nastala iz porcelana, jo je moral nekdo izdelati, kajne? Zato je potreboval surovine kot sta porcelan in barva. Vendar pa je za oblikovanje potreboval tudi določena orodja. Če opazite, imamo kar nekaj povezav, zaradi katerih je ta skodelica takšna kakršna je. Sama po sebi torej ni neodvisna od drugih dejavnikov. Zato pravimo, da je skodelica prazna neodvisnega obstoja. Ne obstaja neodvisno.

Sama ni postala takšna kot je, nekdo jo je moral oblikovati, uporabiti določena orodja, znanje in surovine. Predstavljajte si, kako je nekdo skodelico oblikoval v določenem času. Potem pa si pri tej skodelici zamislite sledi, ki so časovno gledano, vezane na surovine, ki so bile uporabljanje v preteklosti.

Vse je narejeno iz praznine in vsaka oblika
je samo zgoščena praznina – Albert Einstein

Tam kjer se nekaj konča, se nekaj drugega začne in obratno, tam kjer se nekaj začne, se nekaj drugega konča. Podoben primer bi lahko navedli glede reinkarnacije. Ko enkrat nekdo umre. se njegov duh ponovno reinkarnira pri novem rojstvu.

Tam, kjer se denimo začne notranjost stanovanja, se konča zunanjost oziroma prostor zunaj stanovanja. Vse je torej povezano, to je bistvo razumevanja praznine neodvisnega obstoja. Nič ne obstoja na tem svetu neodvisno, tako kot nekdo verjame morda za nekega predsednika. Tudi predsednik ne more obstajati neodvisno, saj potrebuje za svoj obstoj ljudi, ki ga podpirajo.

Razumevanje praznine neodvisnega obstoja

Če vam je nekdo govoril, da je povsem neodvisen zaradi finančnega statusa, dobro veste, da je ta oseba odvisna od mnogo dejavnikov kot so določene vrednosti premoženja, zavarovalnice, ki mu premoženje varujejo, ljudi, ki so mu dali zaposlitev in potrošnikov, ki mu plačujejo denar za njegove proizvode. Brez teh povezav, takšna oseba, ne bi imela finančne varnosti, zato v resnici ni neodvisna, temveč odvisna od vseh omenjenih dejavnikov. Če pa se še poglobimo, kar se ponavadi doseže z osredotočeno meditacijo, pa pridemo do natančnejših ugotovitev, ki povsem razjasnijo pojem praznine neodvisnega obstoja. Nekdo, ki pravi, da je neodvisen, pravzaprav, potrebuje hrano in zrak za normalno življenje, da lahko opravlja vsakodnevno dejavnosti. Hrano, pa mora nekdo pridelati, kajne? Vendar tudi tisti, ki hrano pridelujejo, potrebujejo za to obdelovalno površino, ustrezne pogoje, surovine in kupce, ki bodo to hrano kupili. Tako kmalu ugotovite, koliko stvari je v smislu sledi v času povezanih med seboj.

Moj zaključek je torej povsem enostaven. Praznina je pojem, ki v določenem času pomeni, da je nekaj prazno neodvisnega obstoja. Zato je vse kar obstaja praznina neodvisnega obstoja. Nihče med nami ni neodvisen. Einstein je dejal, da smo mi zgoščena praznina, ker je toliko energije povezane, vendar pa kljub temu smo odvisni od veliko drugih stvari, zato nikoli ne morete verjeti nekomu, ki pravi da je neodvisen. Ko boste spoznali, kako enostavno je razumevanje praznine neodvisnega obstoja, boste ugotovili, da je vse povezano z nečim drugim, karkoli si boste zamislili. Praznina, ki je videti kot končna narava realnosti, ni absolutna, niti ne obstaja neodvisno.

Zato sem s tem znanjem lahko analiziral mnogo stvari, predvsem zdravstvenih težav pri ljudeh in vzrokih za bolezenska stanja. Poleg tega pa lahko enakovredno gledate na vse ljudi po svetu, naj si bodo kakorkoli statusno obarvani, denimo s premoženjem, finančnim ali morda javnim značajem. V vsakem primeru pa ne morete tako enostavno spoznati bistva praznine, saj je to najvišji cilj modrosti.

Svet je torej drugačen kot je videti na zunaj. Praznino neodvisnega obstoja je najlažje razumeti tako, da si časovno predstavljate nek predmet in njegovo preoblikovanje in povezovanje z drugimi dejavniki. Skodelice pred oblikovanjem še ni bilo, bile pa so surovine, orodja in oseba, ki jo je oblikovala v takšno obliko, ki jo imate doma. Vse je torej povezano, ker tudi izdelovalec ni mogel opravljati svojega dela, če ni imel znanja, hrane, zraka in obleke, da je lahko v službi izdelal skodelico. Lahko bi analizirali natančneje in vključili še mnogo drugih dejavnikov ter povezav, ki imajo svoje sledi v preteklosti.

Vse kar obstaja je praznina
neodvisnega obstoja

Predstavljajte si neko osebo v gibanju v določenem času, morda od rojstva do starosti in ugotovili boste, koliko sledi je povezanih z njo. Sled, ki lahko pusti posledice, pa je tisto, pri čemer nam razumevanje praznine neodvisnega obstoja pomaga v življenju. Da znamo poiskati pravilne vzroke za svoje težave. Če boste prebrali knjigo Pot do sreče in angleški prispevek Robine Courtin o razumevanju praznine, boste svoje znanje dobro okrepili. Zapomnite pa si, da modrost ne dosežemo samo z bistroumnostjo, temveč z ljubeznijo, zato imamo ljudi, ki veliko vedo, vendar v resnici ne razumejo stvari in jim v življenju kljub visoki izobrazbi znanje povsem nič ne koristi.

Prostor v katerem spite, je prav tako prazen neodvisnega obstoja. Najlažje je, da si ga predstavljate kot energijo, v smislu gibanja atomov in kmalu ugotovite, da je vse povezano med seboj. Vmesni prostor prav tako, ker je tam zrak, ki pa je prav tako sestavljen iz določenih elementov kot sta kisik in dušik. Tam kjer se konča zrak, pa se začnejo denimo stene, ki so sestavljene iz drugih elementov kot je denimo ogljik. Če bi opazovali skodelico v preteklosti in sedanjosti bi kmalu ugotovili, da prej še ni obstaja, vendar pa je bila razpršena po različnih elementih kot je denimo porcelan, ki so bili potem združeni skupaj, da je nastala skodelica takšna kot jo imate doma.

Reinkarnacija in praznina neodvisnega obstoja

Praznina neodvisnega obstoja nam pove, da smrt ne zaključi življenja, temveč predstavlja samo naraven proces, ki mu sledi ponovno rojstvo. Einstein je vedel, da je vse energija in prav tako, da energije ne moremo uničiti, le obliko lahko spreminja. Energija je večna, kar nam razjasni mnogo vprašanj. Reinkarnacija ima brez dvoma svoj pomen. Kot smo spoznali s pomočjo razumevanja odvisnosti pojavov, je vse povezano v smislu praznine neodvisnega obstoja. Nikjer na tem svetu ne obstajajo stvari, ki bi bile neodvisne od drugih stvari. Vse je povezano, tako v materialnem kot duhovnem smislu. Podobno velja za naše življenje, saj sta rojstvo in smrt sestavni del vsakega življenja, zato imamo življenjski krog v katerem živimo. Če vas zanima pojem reinkarnacije, si lahko o tem preberete vse v članku o reinkarnaciji in njenem smislu.

Pri človeškem telesu nam razumevanje praznine omogoča vpogled v mnoge težave, zato je vsaka oblika praznina neodvisnega obstoja. Nobena bolezen ni neodvisna, vse ima svoj vzrok. Najlepšo predstavo o tem pojmu dobite tako, da si predstavljate različne barve v temnem prostoru, ki se med seboj povezujejo, tam kjer se denimo konča rumena se začne rdeča, tam kjer se konča rdeča se začne modra. Ko te barve krožijo po prostoru nam je vsem jasno, da je vse kar obstaja praznina neodvisnega obstoja.

10.06.2018 | Modrost

Pošlji komentar